Kontakta

Principen för rivetingmaskinen

Nitmaskinen är enkel att använda, effektiv och lätt att använda. Det är allmänt accepterat av tillverkare och kunder.

Enligt konstruktionstypen kan nitmaskinen delas in i många slag, det finns typer som halt skena typ och skivtyp typ. Men principen för nitmaskinen skiljer sig från samma. Alla nitmaskiner kan ställas in genom att sätta arbetsstycket på nitområdet, och sedan avslutas nitningsprocessen av nitmaskinen.

Nitarmaskinens arbetsprincip kan betraktas som ett resultat av förskjutningen av något arbetsstycke i tre riktningar. X- och Y-axeln styr vänster och höger, och Z-axeln styrs upp och ner. Sålunda bestäms en grundläggande numerisk styrstruktur. Den numeriska kontrollnitmaskinen brukar ha en nollpunkt, även känd som baspunkten, baserat på punkten. Vi behöver numrera och samordna alla punkter som behöver nitning. Denna process är nödvändig, och koordinaten och höjden måste matas in på utrustningens datainmatningssida, så att maskinen kan veta hur man nitar dessa punkter, var och var dessa punkter är. Efter inmatningen av dessa koordinater kan programmet för CNC nitmaskinen användas. Servomekanismen hos maskinen kommer att styra arbetsstycket till den första punkten av vår ingång under programmets styrning. I detta läge bör nitningsarbetet ligga precis under näthuvudets axel, och koordinatens Z-värde är också höjdvärdet. Beräkna och bestäm nivån för nitning. När allt är klart är förberedelserna färdiga, utrustningen kan börja rivna.
Riveting Machine
Relaterade nyheter