Kontakta

Orsaker till vikningsmaskinens abnormitet

Vilka är de viktigaste faktorerna som orsakar onormala fenomen i själva användningen för den faktiska funktionen av vikmaskinen ? Det är ganska vanligt att utrustningen visas onormalt på grund av den allvarliga slitage på denna utrustning. Det är också mycket vanligt att utrustningen uppvisar onormalt tillstånd på grund av korrosionen av denna utrustning. Den här korrosionen hänvisar inte till korrosion av ett enda läkemedel i kemi. Vid praktisk tillämpning är korrosionen av mellanutrustning indelad i många olika kategorier. Till exempel enhetlig korrosion, liten hålkorrosion, galvanisk korrosion, spaltkorrosion, korrosionsskador, intergranulär korrosion, selektiv korrosion, spänningskorrosion och så vidare. Dessa åtta förhållanden är dock mest vanliga, och alla korrosionssituationer är mycket allvarliga. Om vi inte lägger stor vikt vid denna fråga kommer det att få en mycket stor inverkan på vår normala användning. Om den verkliga värdena överskrider gränsvärdena för utrustningen eller om underhållet av utrustningen inte utförs under en längre tid, kan utrustningens slitage eller abnormitet enkelt uppstå. Alla dessa är mycket viktiga för utrustningens livslängd. Därför kan användarfunktionen för handfalsmaskinen vid den faktiska användningen endast efter regelbunden inspektion av utrustningen och underhållsarbetet förlängas effektivt och produktkvaliteten kan förbättras effektivt.
Relaterade nyheter