Kontakta

Hur man utför dagligt underhåll av automatisk kanallinje?

Auto-ledningens roll i produktionen av företaget är viktig. Därför är underhållet mycket viktigt. Även om den automatiska kanallinjen endast används för bearbetning av maskiner, är dess betydelse för företag liknar betydelsen av bilar till oss. Endast efter noggrant underhåll kan auto-rörledningen spela en bra produktionseffektivitet och skapa mer värde för företagen. Så, hur man utför dagligt underhåll av automatisk kanalledning? Låt oss lyssna på experternas introduktion.

1. Det är bäst att välja maskinen för att transportera utrustningen. Det är bäst att transporteras med maskin. Om du behöver använda manuell hantering, använd inte för mycket kraft för att undvika att skada maskinen.

2. Regelbundet tillsats av lämpligt smörjmedel på utrustningsdriven på utrustningen kan kraftigt minska slitstyrkan i maskinens drift .

3. Håll utrustningen ren och applicera rostfritt fett på utsidan när den inte används länge. När det inte används länge ska det rostfria fettet vara målat.

4. Kontrollera alltid utrustningen och hitta problemen och åtgärda dem i tid för att förebygga olyckor.

5. Generellt är underhållscykeln ett halvt år. Vid kontroll av utrustningen och underhållet ska maskinen demonteras.

auto duct ine
Relaterade nyheter