Kontakta

Driftsspecifikation för användning av Låsbearbetningsmaskin

1. När bettmaskinen används ska överföringsdelen av plåten och rörmaskinen förses med ett skyddskåpa. Demonteringen är strängt förbjuden under operationen.

2. Det är strängt förbjudet att röra den roterande rullen med handen. När du skickar det till slutet måste fingrarna lämna arbetsstycket.

3. Bettmaskinen ska köras utan belastning innan den används, och den kan användas först efter att den har bekräftats.

4. När bettmaskinen är i drift, om någon främmande materia kommer in i valsen, ska den stängas av och repareras i tid.

5. Vid användning av bettmaskinen bör styrkan och precisionen hos skärverktygen, däcken, formarna etc. på plåt- och kanalmaskinen uppfylla de krav som skärpen måste vara skarp, installationen måste vara stabil och den måste vara fast och pålitlig.

6. Användningen av en kraftig motor på en plåt och en kanal maskin och användningen av handhållna elverktyg och hydrauliska anordningar bör föreskrivas i avsnitt 3.1, avsnitt 3.4, avsnitt 3.8 och bilaga C till JGJ33 2001.

7. När bettmaskinen används, ska icke-drift och hjälppersonal stanna kvar runt maskinen för visning.

8. Arbetsstyckets längd och bredd får inte överstiga maskinens tillåtna räckvidd.

9. Efter att ha använt maskinen ska du avbryta strömförsörjningen, låsa omkopplingsboxen och göra rutinunderhåll.
Relaterade nyheter