Kontakta

Regelbunden kontroll av arbetsläge för automatisk kanallinje

Den automatiska rörledningen spelar en mycket viktig roll i ett företags tillverkningsprocess. Därför är underhållet mycket viktigt. Även om den automatiska kanallinjen endast är för att bearbeta maskinen, är dess betydelse för företag likartade bilarnas betydelse för oss. Endast efter noggrant underhåll kan den automatiska rörledningen spela en stor produktionseffektivitet och skapa mer värde för företaget. Hur utförs det dagliga underhållet av den automatiska rörledningen? Vänligen lyssna på introduktionen av tillverkaren av den automatiska rörledningen.

1. Välj maskinhiss vid transport av automatisk kanallinje. Om du måste använda manpowerhantering, använd inte för mycket styrka eller du kan skada maskinen.

2. Lägg regelbundet rätt mängd smörjmedel på automatkanalens överföringständer och det kan kraftigt minska maskinens nötning under drift.

3. Håll alltid utseendet på den automatiska rörledningen ren. Om det inte används länge, applicera rostfritt fett på utsidan.

4. Kontrollera regelbundet vindpiproduktionens arbete och upptäck att problemet ska åtgärdas i tid för att förebygga olyckor.

5. Normalt är underhållscykeln för den automatiska rörledningen halv ett år, och maskinutrustningen måste demonteras för inspektion och underhåll.
Relaterade nyheter