Kontakta

De faktorer som inte kan fungera korrekt på handfällningsmaskinen

Det kommer att finnas någon onormal situation när en hel del mekanisk utrustning i bruk, handfalsmaskinen inte fungerar korrekt, vilka faktorer är ansvariga för detta?

Handviktsmaskin är benägen att slita, vilket är normalt under drift, delar ska ligga inom det angivna värdet om de inte kan repareras och underhållas under lång tid, kommer slitage lätt att uppstå. Detta kommer att skada handviktsmaskinens livslängd och orsaka att handfalsmaskinen inte fungerar korrekt.

Det är också mycket vanligt när handfalsmaskinen är korroderad. Korrosion kan inte nödvändigtvis vara orsakad av kemisk sammansättning, utan även av någon utrustning som används i verkstaden, kan korrosion delas in i många olika slags.

Det finns enhetlig korrosion, pinhålkorrosion, spaltkorrosion, slitagekorrosion, selektiv korrosion och så vidare är det det vanligaste korrosionsfenomenet, och det är allvarligt, om du inte uppmärksammar de relaterade frågorna kommer det att ha stor inverkan.

Kontrollera och behåll handfalsmaskinen regelbundet under användning.
Relaterade nyheter