Kontakta

Ändringar i teknikens tillstånd av spiralformningsmaskinen

Den spiralrörformande maskinen kommer att påverkas av olika faktorer som används. Dessa faktorer inkluderar:

1. Funktionen hos omgivande mediumenergi, inklusive operatörernas, reparatörernas och miljöförhållandenas funktion.

2. Den spiralrörformande maskinens funktion och de interna faktorerna som rör olika institutioners arbete, såsom olika belastningar, vibrationer och temperaturer.

3. Vid tillverkning och montering av latent energi som samlas i delarna av spiralrörformningsmaskinen består denna energi huvudsakligen i form av mekanisk energi, värmeenergi och kemisk energi. När energin når ett visst värde kommer det först att orsaka skador på delarna, såsom slitage, deformation, spricka, trötthet, korrosion och så vidare. Och förekomsten av skada kommer att göra att strukturparametrarna för spiralrörsmaskins komponenter ändras.

Om spiralrörformningsmaskinen används under en längre tid når strukturparametrarna hos huvuddelarna gränsvärdet, och funktionens utgångsparametrar är allvarligt begränsade, ekonomin kommer att minska tydligt. Vid den här tidpunkten är spiralrörformningsmaskinen i ultimat teknik tillstånd, det behöver repareras eller uppdateras i tid, och vid den här tiden måste den reparerade spiralrörformningsmaskinen uppdateras eller uppdateras. Den tekniska prestandan för varje komponent kan tas i bruk efter att den är upp till standard vid testning.
Relaterade nyheter