Kontakta

Miljöskyddsmetod för Numerical Control Cutting Machine Industry

Miljöskydd är ett hett ämne i dagens samhälle, människor betalar mer och mer uppmärksamhet åt miljöskydd, naturligtvis är numerisk kontroll skärmaskinindustrin också pliktigbunden. Människor har sammanfattat sina egna miljöskyddsmetoder inom metallbearbetningsindustrin, till exempel 1: använd ett mindre filtreringssystem. 2: Eddy Current Broms minskar antalet tillsatta kemikalier. 3, Tillämpningen av smörjning med minsta kvantitet.

Om ett mindre filter system används, På grund av otillräcklig filtreringskapacitet och otillräcklig kontakt med luften, vilket leder till överanvändning av metallbearbetningsvätska, blir bearbetningsförmågan värre och ökar motsvarande bearbetningskostnader.

När det gäller att minska antalet tillsatta kemikalier ökar produktionskostnaden och förkortar knivverktygets livslängd. På sikt minskar antalet tillsatta kemikalier mer problem. Om exempelvis systemet städar regelbundet kommer det att medföra kostnaderna för hög kemisk och avfallshantering.

Minimikvantitet smörjning, snabb injektion av en liten mängd kylmedel vid kontaktpunkten för skärning, inget kylmedel återvinns, vilket tycks vara ett bra sätt att skydda miljön, men denna metod är ännu inte en lösning på alla ansökningsfrågor , borttagning av kol, rostförebyggande och fullständig kylning är inte lätt tillgängliga i alla tillämpningsområden.

Relaterade nyheter