Kontakta

Automatisk kanalproduktionslinje introducerad

BLKMA-företaget introducerade den automatiska produktionslinjen inför Europa, vilket kraftigt förbättrade maskinens säkerhetsprestanda och uppskattades av europeiska kunder.
Auto Duct Production Line Introduced

Relaterade nyheter