Kontakta

Det mest rimliga sättet att bearbeta låsmaskinen

Numera finns det för många tillverkare som har en maskin för låsbearbetningsmaskiner . Det är ett mycket vanligt bettverktyg. Vad är det mest rimliga sättet att använda det? Det är ekonomiskt inom ett visst område av noggrannhet.

Noggrannheten i detta sortiment är den precision som kan uppnås med hjälp av kvalitetsstandardutrustning, teknisk utrustning och standard teknisk nivåarbetare och kvalificerad bearbetningstid. Fin drift av den automatiska kanallinjen och valet av låg skärhastighet, kan uppnå högre precision, men kommer att minska produktiviteten och öka kostnaderna. Omvänt om skärmängden används för att öka produktiviteten, även om kostnaden minskas, minskas också noggrannheten.

1. Kontrollera regelbundet systemets arbetsförhållande. Var särskilt uppmärksam på nålullager. Om det är skadat, byt dem omedelbart.

2. Fyra handtag ska användas för manuell hantering eller maskinliftning. Tvinga inte panelerna, eller använd även panelen för att lyfta maskinen.

3. Om det konstateras att rullhjulets varvtal är långsam eller att funktionen är svag kan den vara orsakad av triangelbandets avkoppling, så att motorns position kan flyttas och triangeln bältet kan fästas igen, sedan det kan återställas till normalt.

4. Kalsiumtvålfett bör ofta sättas till överföringsytan för att minska slitage på tandytan.

5. När den fyrkantiga kanalbågens bettformning rullas, ska rätt matning tas bort från linjalen, en lämplig mängd smörjolja bör tillsättas under skärningsprocessen. Och det finns ingen sand på platsen.

6. Håll rullhjulets yta ren, rengör limet i tid och applicera rostfritt fett på rullhjulets yta när den inte har använts under lång tid.

7. Var sjätte månad är en underhållscykel. Alla ramväggspanelerna och nållagren ska avlägsnas och ZL45-2 litiumfettet ska målas igen.
Relaterade nyheter